304640207 480110330791576 2163193468254605922 n

Het Barlaeus Gymnasium

Kenmerkend voor het Barlaeus is de prettige sfeer en veilige leeromgeving die worden gecreëerd door een sterke focus op socialisatie en persoonsvorming.

Nieuws

Wat speelt er op het Barlaeus Gymnasium?

Dit is het Barlaeus

Een kleine greep uit onze activiteiten en evenementen.

Het Barlaeus Gymnasium

Het Barlaeus Gymnasium is een categoraal gymnasium in het hart van Amsterdam. Het was in 1846/1847 het eerste gymnasium in Amsterdam. Tot 1926 was het Barlaeus ook het enige gymnasium in de hoofdstad. De ruggengraat van de opleiding bestond in die tijd uit Grieks en Latijn, wiskunde, literatuur en geschiedenis. Op ons monumentale pand, waarin sinds 1885 les wordt gegeven, prijken de portretten van belangrijke denkers uit de oudheid, zoals Socrates en Cicero.

Kenmerkend voor het Barlaeus is de prettige sfeer en veilige leeromgeving die worden gecreëerd door een sterke focus op socialisatie en persoonsvorming. De vele niet-lesgebonden activiteiten en de aandacht in de school voor hoe we met elkaar omgaan, maken dat leerlingen zich sterk verbonden voelen en ook tot lang na hun schooltijd blijven voelen met het Barlaeus. De school neemt socialisatie, kwalificatie en persoonsvorming zeer serieus. Naast de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen biedt de school veel mogelijkheden voor sociaal-emotionele ontwikkeling. De vele oud-leerlingen, die te allen tijde bereid zijn om zich voor de school in te zetten, laten zien dat verbinding een sterk punt van het Barlaeus is.

Naast de vele niet-lesgebonden activiteiten bieden wij leerlingen de mogelijkheid om meer vakken te volgen dan de verplichte examenvakken. Voor het Barlaeus Gymnasium is het behalen van hoge resultaten niet beperkt tot examenresultaten; de mate waarin een leerling zich kan ontplooien, zijn talenten kan ontdekken en ontwikkelen is voor de school van minstens even groot belang.

Meetbare resultaten zoals de ouder- en leerlingtevredenheid, het gevoel van veiligheid zijn en de examenresultaten zijn hoog op het Barlaeus, en onze ambitie is dat dit ook zo blijft.

Barlaeus Gymnasium voorgevel oude ingang