Schoolplan

Onze school heeft een rijke geschiedenis die nauw verbonden is met het monumentale pand waarin vanaf 1885 de lessen worden verzorgd. Vanaf de begindagen in de tweede helft van de 19e eeuw was daarbij het ideaal van een klassieke, gymnasiale vorming leidend voor het onderwijs op het Barlaeusgymnasium.

Het spreekt voor zich dat dit ideaal in de loop van de tijd andere accenten heeft gekregen en anno 2017 van kleur is veranderd. Maar ook nu nog is het Barlaeus een school waar de vorming van de hele persoon centraal staat en niet alleen het leerrendement. Om die reden vinden wij het belangrijk om onze leerlingen een klassiek-humanistische vorming te bieden in de meest brede zin van het woord. Een voortdurende bezinning op de betekenis van het klassieke vormingsideaal is van wezenlijk belang om eigentijds onderwijs te blijven aanbieden.

In dit schoolplan formuleren wij onze plannen voor de komende vier jaar.