ICT

Op het Barlaeus Gymnasium zijn de voorzieningen op het gebied van IT uitstekend te noemen. Er wordt gebruik gemaakt van een hybride omgeving tussen Linux (servers) en Windows (desktops) met eigen serverpark. Zo is (bijna) alle data bij ons zelf in beheer.

In de mediatheek kunnen leerlingen gebruik maken van zo’n 130 computers.

ICT-Lab
Het ICT-lab is een computerruimte voor leerlingen van de bètavakken, zoals natuurkunde, scheikunde en biologie. Op de zestien computers kunnen verschillende sensoren worden aangesloten, en is speciale software geïnstalleerd om computergestuurd te meten en de verkregen gegevens te verwerken.

Bas Dijkstra

Hoofd IT

Eindverantwoordelijk voor de gehele IT omgeving en inrichting alsmede innovaties op het gebied van IT binnen de school.

Heb je vragen, tips of ideeën over de IT omgeving op het Barlaeus Gymnasium? Neem dan contact op via bas@barlaeus.nl