Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over een medewerker op school of een situatie op school dan richt u zich in eerste instantie tot de conrector van de onder- of bovenbouw en de vervolgens tot de rector. Als u vervolgens een klacht wil indienen kunt u de procedure volgen als is beschreven in het klachtenreglement van de OSZG.