Vakken (klas 1)

Op je basisschoolrapport staan al een heleboel vakken, dus daar ben je al aan gewend. Veel vakken krijg je ook in de eerste klas van het Barlaeus, maar dat zijn wel andere vakken dan je op de basisschool had!

Bij Nederlands gaat het uiteraard over de taal van ons eigen land. Met Nederlands kun je een heleboel doen: boeken lezen, maar ook nadenken over hoe zinnen in elkaar zitten, wat een gedicht probeert te vertellen of taalspelletjes spelen.

Je krijgt twee moderne vreemde talen: Engels en Frans. Je leert spreken, luisteren, schrijven en lezen: dat is handig, want veel boeken, films en niet te vergeten games zijn in andere talen. Bovendien sta je dus ook nooit meer op vakantie met een mond vol tanden!

Latijn is een van de vakken die echt bij een gymnasium horen, samen met Grieks. Bij Latijn ga je 2000 jaar oude teksten leren vertalen, krijg je uiteraard allerlei prachtige verhalen te horen en zul je helaas ook hard moeten stampen: de woordjes en grammatica zijn behoorlijk pittig!

Geschiedenis heb je natuurlijk ook al op de basisschool gehad: wat heeft het verleden met het heden te maken en hoe kunnen we dat weer gebruiken om te bedenken wat bepaalde keuzes voor consequenties hebben voor de toekomst. Bij wereldoriëntatie op de basisschool kreeg je naast geschiedenis ook aardrijkskunde en biologie, maar op de middelbare school zijn dat allemaal aparte vakken.

Rekenen heet op het Barlaeus wiskunde. Je gaat veel nieuwe rekenmogelijkheden leren die je later ook nodig hebt bij andere ‘rekenvakken’, zoals economie en scheikunde. Als je later echt heel goed blijkt te zijn in wiskunde, kun je bij ons ook wiskunde D kiezen: een vak voor echte rekenwonders!

Ook leer je op het Barlaeus programmeren. Programmeren is een bijzonder vak: je gaat aan de slag met codes, met tekstverwerkingsprogramma’s en nog veel meer. Uiteindelijk creëer je een meesterproef naar keuze aan het einde van klas 1: dat kan samen met het vak Beeldend in een kunstwerk, maar ook met wiskunde in een codespel… De keuze is aan jou.

Hoe ver kom jij met je handen en je creativiteit? Beeldende vorming  daagt je uit om slim om te gaan met allerlei materialen en gereedschappen.

We hebben een eigen Barlaeus schoolorkest en zo’n vijf klassieke of moderne muziekavonden per jaar, dus met het vak muziek zit het wel goed. In onze eigen studio’s ga je lekker aan de slag met je klasgenoten of je krijgt les in het muzieklokaal over muziekgeschiedenis en nog veel meer.

Lichamelijke oefening is wat op de basisschool gym heette, alleen ga je nu ook hele andere dignen doen, zoals zelf lesgeven, zwemmen in het DeMirandabad, voetje van de vloer en nog veel meer!

Wat best bijzonder is, is dat je bij ons in de eerste klas al natuurkunde krijgt: wij vinden dat dat heel goed aansluit bij de belevingswereld van eerste- en tweedeklassers. In de derde ben je het vak even kwijt, maar natuurljik kuin je er in de bovenbouw voor kiezen om eindexamen te doen n natuurkunde.