Leerling vertegenwoordiging

Als leerling heb je gelukkig behoorlijk wat invloed op wat er op school gebeurt: zowel via de formele weg van de Medezeggenschapsraad als door gewoon met leuke ideeën te komen voor dingen die je graag in de school zou willen organiseren, zoals filmmiddagen, een Fifatoernooi of een actie voor het goede doel. Leerlingen zijn bij ons sowieso enorm actief: ze organiseren het Klassentoernooi, staan in de rij om te mogen helpen op de Open Dag en vechten om een plek in de Musicalcrew. Wij zijn heel blij met zulke enthousiaste leerlingen!

Leerlingenmedezeggenschapsraad

Via de medezeggenschapsraad zijn ouders, leerlingen en personeel betrokken bij het beleid van de school. Op het Barlaeus bestaat de medezeggenschapsraad, kortweg MR, uit twaalf leden: drie leerlingen, drie ouders en zes personeelsleden.

Het gaat in de MR over serieuze onderwerpen. Op het gebied van bezuinigingen bijvoorbeeld, praten de leerlingen mee over de keuzes die daarin gemaakt moeten worden.