Vakken 5

Tekenen

Bij het vak Tekenen in de onderbouw worden er allerlei onderwerpen en materialen onderzocht. De leerlingen werken zowel naar de fantasie als naar de werkelijkheid en bedenken hoe kunst ingezet kan worden in de wereld buiten school. Die buitenwereld bezoeken we graag, waarbij we profiteren van de musea die vlak om de hoek zijn.

In de bovenbouw kunnen leerlingen het vak Tekenen kiezen, ongeacht hun profiel. Deze laatste drie jaar worden de leerlingen voorbereid op hun examen dat gedeeltelijk praktisch en gedeeltelijk theoretisch is.

Bij het praktische gedeelte werken de leerlingen aan het ontdekken waar hun eigen voorkeuren liggen; ze proberen veel uit, ontwikkelen een stijl, worden zich bewust van hun persoonlijke interesse en staan stil bij wat zij als individu middels hun kunst te zeggen hebben. Leerlingen zijn vrij om hun eigen werkwijze en materialen te kiezen. Naast schilderen, tekenen en druktechnieken wordt er met diverse andere materialen gewerkt, zoals stof, klei en steen. Er worden drie dimensionale sculpturen gemaakt, films, fotografie en mode, kortom the sky is the limit. De praktijk wordt afgesloten met een spetterende eindexamenexpositie die de afgelopen jaren in samenwerking met het Montessori Lyceum en het Hyperion is gerealiseerd.

Voor het theoretische gedeelte van het examen wordt regelmatig gezocht naar situaties die de kunstgeschiedenis en -beschouwing levendig maken. Naast de ons omringende musea en galeries bezoeken we ateliers van kunstenaars en kijken we bijvoorbeeld op de KunstRAI hoe kunst en de markt met elkaar samenhangen. De theorie en de praktijk vormen samen het artistiek onderzoek waarbij de leerling zich leert te verhouden tot de kunstgeschiedenis en tot hedendaagse kunstwerken en een unieke manier ontwikkelt om zich te uiten.