Vakken 5

Nederlands

In de onderbouw besteden we veel aandacht aan de taalverzorging en grammatica. Daarnaast wordt de woordenschat uiteraard verder uitgebreid, speelt literatuur een belangrijke rol, zijn er schrijfprojecten en beginnen we aan de literatuurgeschiedenis.

In de bovenbouw komt de gehele literatuurgeschiedenis aan bod en wordt er gelezen aan de hand van de literatuurlijst (onderstaand is de versie voor het schooljaar 2023-2024)

Er wordt toegewerkt naar de examens: gedocumenteerd schrijven, poëzieanalyse, debatteren, tekstbegrip. Alle deelvaardigheden en alle kennis komen samen.

In alle jaarlagen worden leeskilometers gemaakt en daaraan gekoppeld verschillende verwerkingsopdrachten.