Vakken 5

Natuurkunde

Natuurkunde is een enorm veelzijdig vak: denk aan beweging, krachten, energie, klimaatverandering, licht, de bouw van atomen, de planeten en sterren in het universum, elektriciteit, magnetisme en radioactiviteit. Je kunt met natuurkunde veel verschijnselen uit het dagelijks leven verklaren.

Er komen veel vaardigheden aan bod: zoals metingen doen tijdens practica, modelleren en videometen met je smartphone en de computer en het gebruiken van grafieken. Natuurkunde heeft historisch-filosofische aspecten – zoals de klassieke natuurkunde van Isaac Newton en daarna de kwantummechanica vanaf het eind van de 19e eeuw.

Kwantummechanica, medische beeldvorming, elektromagnetisme en astrofysica worden in de bovenbouw behandeld. Daarnaast zijn er keuzemodules zoals elementaire deeltjesfysica, de relativiteitstheorie, geofysica en biofysica. Op het Barlaeus halen we alles uit dit boeiende vak: demonstraties waaronder het planetarium, practica, computeropdrachten, een eigen onderzoek doen en rapporteren; discussies over actuele vragen zoals klimaatverandering en energietransitie. Maar ook gewoon probleem oplossen!