Vakken 5

Muziek

Bij het vak muziek komen zowel in de onderbouw als in de bovenbouw verschillende muzikale aspecten aan bod.
Omdat het vak muziek op het Barlaeus een eindexamenvak is wordt er behalve het muziek maken ook veel aandacht besteed aan de muziektheorie, de westerse muziekgeschiedenis en andere stijlen zoals wereldmuziek, pop en jazz. Ook het componeren is een belangrijk onderdeel.

Leerlingen kunnen in bandjes oefenen in de studio’s en krijgen les om verschillende instrumenten te bespelen.
In de bovenbouw spelen de leerlingen drie keer per jaar op het mooie poppodium van Volta.
Ook kunnen leerlingen die van zingen houden meedoen met het kunstvakkoor, waarmee twee per jaar wordt opgetreden in de Singelkerk.

Het bezoeken van concerten en workshops in onder andere het Concertgebouw en Muziekgebouw aan’t IJ, vormen een vast onderdeel van het muziekprogramma.