Vakken 5

Maatschappijleer

Bij maatschappijleer bestuderen we de Nederlandse samenleving en leer je hoe je zelf je steentje bij kan dragen aan de maatschappij. Door de belangrijkste vraagstukken en uitdagingen te bespreken leer je hoe ons kikkerlandje in elkaar zit en ontwikkel je een mening over belangrijke onderwerpen als politiek, cultuur, zorg, immigratie en rechtspraak. Je gaat rechtszaken bestuderen, politieke partijen onder de loep nemen, uitzoeken wat dan nou typisch Nederlands is (en of dat überhaupt kan) en ontdekken hoe we ervoor zorgen dat ziekenhuizen toegankelijk zijn voor iedereen. Hierbij nemen wij de actualiteit en het laatste nieuws altijd als uitgangspunt.

Maatschappijleer vindt niet alleen in het klaslokaal plaats. Met het project ‘Stadslab’ onderzoeken leerlingen problemen om hun heen in de maatschappij en proberen ook oplossingen daarvoor te vinden. Zo hebben leerlingen in het verleden een scholierendebat georganiseerd rondom de gemeenteraadsverkiezingen en hebben ze verschillende aspecten van de stad Amsterdam onderzocht.

Het vak is gebaseerd op (sociale) wetenschappen zoals antropologie, psychologie, sociologie en rechtsgeleerdheid. Het is een verplicht vak in de 4e en 5e klas, waarbij in de 4e klas gestart wordt met het thema ‘democratie onder druk’. Hierin worden de uitdagingen van en de gevaren voor de moderne democratie behandeld. In klas 5 komen dan alle grote thema’s in de samenleving één voor één aan bod.