Vakken 5

Latijn & Grieks

De talen en culturen van het oude Griekenland en Rome vormen de bakermat van de Europese cultuur: wie zijn of haar klassiekers kent, is ingewijd in de rijke traditie van de Europese kunst, literatuur, filosofie, architectuur en de Europese geschiedenis. Om die reden zijn de klassieke talen van onderscheidend belang voor gymnasiale vorming in het algemeen, en voor het curriculum op het Barlaeusgymnasium in het bijzonder. Op het Barlaeus staan de klassieke talen hoog in het vaandel geheven. Het onderwijs in de vakken Grieks en Latijn richt zich in de onderbouw vooral op taalverwerving en vertaalvaardigheid.

Vanaf eind 3e klas bestuderen we literaire teksten in de oorspronkelijke taal en besteden we aandacht aan de rijke poëtische schoonheid van de klassieke literatuur, de cultureel-historische context waarin deze is ontstaan en de uitgebreide doorwerking (receptie) die de klassieke literatuur heeft gehad in de Europese cultuurgeschiedenis.

Docenten Willem van Maanen en Marco Poelwijk over