Vakken 5

Geschiedenis

Geschiedenis is een buitengewoon boeiend vak dat je de kans geeft om de rijke en bijzondere geschiedenis van de mensheid te verkennen en te begrijpen. Het is als een tijdmachine die je meeneemt naar verschillende periodes en culturen, waar je getuige kunt zijn van de opkomst en ondergang van beschavingen, wereldleiders en hun rare gewoontes, revoluties en belangrijke gebeurtenissen die de wereld hebben gevormd zoals we die vandaag kennen.
Bij het vak geschiedenis krijg je inzicht in de oorzaken en gevolgen van historische gebeurtenissen. Het helpt je om kritisch na te denken, bronnen te leren analyseren en verschillende perspectieven te herkennen. Op die manier helpt het vak bij het begrijpen van de wereld om ons heen en helpt het je om verbanden te leggen tussen het verleden, het heden en de toekomst.

Op het Barlaeus heb je vier jaar lang verplicht geschiedenis. In die vier jaar behandelen we zoveel mogelijke belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen vanaf het begin van de geschiedenis tot het heden. Ieder jaar is er, naast de gewone lessen, een groot project dat we doen. Zo is er in de eerste klas een leuk project over het alledaags leven van mensen in de Oudheid, doen we in de derde klas een belangrijk project over het (Nederlandse) slavernijverleden en verdiepen leerlingen zich in de vierde klas in hun eigen familiegeschiedenis tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na de eerste vier jaar kan je er voor kiezen om nog twee jaar geschiedenis te doen, waarbij er weer nieuwe onderwerpen voorbij komen, zoals de geschiedenis van de Verenigde Staten, het Midden-Oosten, China en Japan.