Vakken 5

Biologie

Biologie speelt een belangrijke rol in jouw dagelijks leven! Zoals ieder mens maak je bv, bewust of onbewust, keuzes over voeding, verzorging, gezondheid en seksualiteit. Naast een heel groot gedeelte “menskunde” in de onderbouw komt er in de bovenbouwlessen ook ruimschoots aandacht voor grote thema’s als DNA, Evolutie, Ecologie en Gedrag (bovenbouw gaat naar Naturalis en Artis).

Maar vooral Mens en Milieu, natuurbeleving en duurzaamheid zijn belangrijke speerpunten van de sectie Biologie. Binnen iedere jaarlaag vindt er aan het einde van het jaar wel iets van ecologisch veldwerk plaats, waarbij de leerlingen een onderzoeksproject buiten doen. In de vijfde klas is het meerdaagse “Biodiversiteit” onderzoeksproject in de Kennemer duinen Bloemendaal een hoogtepunt!

Onze onderwijsmethode richt zich op veel zelf doen met een activerende en op practicum gerichte Nederlandstalige methode. Je werkt veel in groepjes in een “leer-opdrachtboek” Deze methode wordt in de les ook regelmatig digitaal gebruikt in een computerlokaal. In de lessen maken we verder veel gebruik van animaties en films. Je eindcijfer voor biologie is gebaseerd op ongeveer 5 a 6 toetsen per jaar en daarbij ongeveer evenveel praktische opdrachten en projecten. Kortom; Biologie is vooral een heel breed vak met veel afwisseling en veel DOEN!!