Vakken 5

Aardrijkskunde

Aardrijkskunde is, je raadt het al, de studie van de hele aarde. Geen enkel ander vak op de middelbare school is zo breed en zo actueel als aardrijkskunde. In het schoolvak aardrijkskunde komen zelfs een heleboel andere vakken samen: geschiedenis, economie, natuurkunde, biologie en meer zit verwerkt in de onderwerpen die we bestuderen. Al die vakken geven ons de handvatten om de wereld om ons heen echt te gaan begrijpen.

Dat maakt aardrijkskunde ook zo leuk: het is de studie van de wereld waar je in leeft en opgroeit en wat is er nu leuker dan begrijpen waarom de dingen zijn zoals ze zijn? Heel veel grote onderwerpen uit het nieuws lenen zich dan ook uitstekend voor het bespreken in de les. Denk aan aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, orkanen, klimaatverandering, duurzaamheid, wereldpolitiek, de groei van de wereldbevolking, migratie en zelfs oorlogen en conflicten. Maar ook lokale uitdagingen zoals de huizenmarkt, wateroverlast en -tekorten of kansenongelijkheid binnen en tussen de stadsdelen. Je hoeft je nieuwsapp maar te openen en het staat er vol mee.

Op het Barlaeus leggen we de eerste drie jaar voor alle leerlingen een aardrijkskundige basis. Dat betekent dat je leert hoe de mens zich verhoudt tot de verschillende natuurlandschappen op aarde, hoe die natuurlandschappen ontstaan zijn, hoe bevolkingen van landen groeien of krimpen, waarom en hoe mensen migreren en waarom sommige gebieden rijk en andere arm zijn en waarom zelfs binnen steden grote verschillen kunnen bestaan.

Daarnaast leer je een heleboel vaardigheden: het lezen en analyseren van kaarten, grafieken en tabellen, zelf onderzoek doen, geografische informatie zoeken op internet, geschreven verslag leggen en mondeling presenteren.

In de bovenbouw borduren we voort op deze kennis en kunde. De onderwerpen in de bovenbouw sluiten nauw aan bij die van de onderbouw, maar gaan dieper op de stof in. In klas 5 gaan we zelfs op veldwerk naar Luxemburg om zelfstandig onderzoek te doen. Aan het einde van de rit heeft een leerling die zes jaar aardrijkskunde gevolgd heeft een grote kennis van de wereld en het vermogen tot het begrijpen van de complexe interactie tussen aarde, mens en natuur.