Extra verlof aanvragen

Verlof moet u altijd acht weken van tevoren aanvragen.

Dat kan door het printen en invullen van het formulier ‘Aanvraagformulier verlof wegens gewichtige omstandigheden’ (minimaal acht weken van tevoren) of het ‘Verlofformulier vakantieverlof‘ (minimaal zes weken van tevoren). Op beide staan de voorwaarden; voldoet het verlof niet aan de hierin gestelde voorwaarden, dan heeft het geen zin het aan te vragen.

Stuur de ingevulde documenten op naar de betreffende conrector.

Bovenbouw: aschimmel@barlaeus.nl
Onderbouw: mbosman@barlaeus.nl